Onze visie

De wereld lijkt zich te bevinden in de overgang naar een ruimer bewustzijn.
(vijf dimensionaal)

Het ziet ernaar uit dat dit een collectieve verschuiving in het gedrag van mensen teweeg brengt.
(van onbewuste naar bewuste wil)

Onbekende vermogens van de mens kunnen hierdoor tot ontwikkeling komen.
(nieuwe vormen van creatie, een ander tijdsbesef, heldere vermogens)

Een mensheid die leeft vanuit het hart, is waarnaar we uitzien.

bewust leiderschap bij uniovision

Bewustzijnsontwikkeling stelt mensen in staat om, op liefdevolle wijze, met deze verandering om te gaan.

Tevens biedt bewustzijnsontwikkeling mensen de gelegenheid om bewust gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden.

Bewustzijnsontwikkeling biedt de mogelijkheid om individuele en collectieve belangen, vanuit vrijheid, op elkaar af te stemmen.

Waar hart en geestkracht samenkomen, vindt creatie haar weg in nieuwe ervaringen en bestemmingen.

Onze missie

Het is de missie van Uniovision om mensen te begeleiden bij het bewust hanteren van deze veranderingen.

Onze missie is om een bijdrage te leveren aan het manifesteren van verfijndere vormen van onvoorwaardelijke liefde, op aarde.

Het is de missie van Uniovision om als voorbeeld van deze nieuwe mogelijkheden te dienen.

Onze strategie

Ons Concept

Om de veranderingen toegankelijk te maken voor een breed publiek, hebben we Bewust Leiderschap ontwikkeld.

Bewust Leiderschap is een vorm die het mogelijk maakt om de verruiming van het bewustzijn, te hanteren, in ons dagelijks leven.

Ons Concept omvat een breed palet aan programma’s.

Daarmee bieden we mens en organisatie de gelegenheid,

om Bewust Leiderschap, vanuit onvoorwaardelijke liefde, in hun persoonlijkheid te integreren.

bewust leiderschap bij uniovision

We houden van onze klanten.

Omdat de collectieve overgang zich nog in een vroeg stadium lijkt te bevinden,

zijn we ons bewust van het belang om mensen te begeleiden, die in deze fase een rol willen spelen.

We voelen ons vereerd dat deze mensen als klanten op ons pad komen.

Mensen, die op hun unieke wijze, grotere veranderingen in de toekomst willen en kunnen dragen.

Vaak ‘zielen’ met grote begaafdheden en veel (bewuste en/of onbewuste) ontwikkeling.

We groeien

Deze mensen ontmoeten we vaak in het hart van de maatschappij. Soms individueel en soms in groepsverband, vaak op sleutelposities acterend.

Als gemeenschappelijk kenmerk zien we een grote belangstelling en bereidheid voor nieuwe stappen in zichzelf.

Wat acht jaar geleden als heel klein begon, breidt zich stap voor stap verder uit.

Van daaruit verbreden we onze activiteiten in de richtingen, waar de markt dat van ons vraagt.

Het resultaat is een uniek aanbod, met in het hart onze ‘creatie engine’ Bewust Leiderschap.