Celeste Banning en Rien Hagenaars

Vanuit het verlangen om de beste kwaliteit te bieden, wordt je begeleid door de ontwikkelaars van Bewust Leiderschap zelf.
Daarbij bestrijken Celeste en Rien samen het gehele domein van het menselijke krachtenveld.
Van honderd procent vrouwelijk tot honderd procent mannelijk, en het gehele gebied daartussen.

Bewust kiezen we voor kwaliteit boven kwantiteit.

Daarmee kunnen we de persoonlijke aandacht garanderen die nodig is,
Zodat we onze klanten kunnen begeleiden over hun unieke pad van verlichting/ meesterschap.

Het gehele team van Uniovision

Soms vragen de opdrachten van onze klanten om onze capaciteit uit te breiden. In die gevallen werken we samen met een selecte groep specialisten. Mensen die naast een hoogwaardige vaktechnische ontwikkeling, door ons zelf zijn opgeleid in de finesses van Bewust Leiderschap. Mensen die de uiterste grenzen van hun kracht kunnen hanteren. Meesters in hun vakgebied, die met plezier hun know how beschikbaar stellen voor begeleiding op het hoogste niveau.

Celeste Banning

 “Er is niets dat mij zo boeit als datgene wat mensen ‘beweegt’.
In de begeleiding die ik geef, staat ‘aandacht’ voor deze beweging dan ook centraal.
Liefdevolle aandacht in het hier en nu, zodat je kunt ervaren, wat werkelijk is.
Liefdevolle aandacht voor wie jij in essentie bent, met al je kracht en kwaliteiten.
– Celeste Banning –

Mijn persoonlijke Visie

Mensen geven individueel en collectief vorm aan hun leven hier op aarde. Daarbij bewegen mensen zich onbewust in allerlei uitersten, om aspecten van het leven te ervaren. Wanneer het hart betrokken raakt kunnen mensen zich ontwikkelen naar verfijndere niveaus in zichzelf, de angst en emotionele strijd voorbij.
Het hart  maakt mensen zacht en ontvankelijk, het schept ruimte voor nieuwe mogelijkheden en geeft een wonderbaarlijke glans aan het leven.

In het werken met mensen staat de energie van het hart voor mij centraal. Mijn ervaring en het proces dat ik zelf heb doorlopen hebben mij onvoorwaardelijke vrijheid gegeven om te leven wie ik ben.  In de begeleiding die ik bied komt dit liefdevol tot uitdrukking door het vertrouwen dat ik stel in mijn heldere vermogens.

History

Ik ben leergierig en eigenwijs, en zo ben ik ook aan mijn persoonlijke ontdekkingsreis begonnen. Als twintig jarige vertrok ik naar de USA. Daar heb ik zes jaar te midden van de grillige wilde natuur van Californië gewoond.

Mijn liefde voor mensen  en voor de samenleving als geheel, heeft geleid tot het volgen van de agogische HBO opleiding ‘Culturele en Maatschappelijke Vorming’. In die zelfde jaren heb ik aan diverse professionele trainingen en workshops deelgenomen o.a. Emotioneel lichaamswerk, Attitudinal healing, Landmark, Empowerment, Avatar, Intuïtief ontwikkelen en allerlei (dans)meditaties waaronder de Mer-ka-ba & Flower of Life.

Daarnaast was ik 13 jaar werkzaam als sociaal cultureel werker en als docent binnen de volwasseneneducatie waar ik een breed scala aan trainingen heb ontwikkeld en verzorgd. Individuele coachgesprekken met cursisten maakten dat ik de behoefte voelde om opgeleid te zijn op een dieper niveau. Het heeft mij doen besluiten deel te nemen aan de opleiding Intuïtief Begeleiden (healing, en chakra psychologie) en de vervolg opleiding daarvan.

Sinds 2006 biedt ik training en begeleiding gericht op het ontwikkelen van bewustzijn, het integreren van ervaringen & het creëren van (nieuwe) mogelijkheden buiten bestaande kaders.

Ik werk vanuit een holistische visie. Liefde, humor en vertrouwen vormen daarin een warmhartige basis. Ik maak gebruik van mijn intuïtie, heldervoelendheid en helderwetendheid.

Ik heb veel specifieke ervaring in het werken met (jong)volwassenen, met vrouwen uit alle windrichtingen van de wereld & als ontwikkelaar en projectleider op sociaal maatschappelijk terrein.

Celeste Banning
+31 6 54604405
celeste@uniovision.nl

Ieder ‘probleem’ dat je in je leven tegenkomt
bevat zaad van ongekende mogelijkheden.
Mogelijkheden tot bewustzijn en transformatie.”

”Om deze mogelijkheden te benutten
en het zaad tot haar volle potentie te laten uitgroeien heeft zij voeding
en gerichte aandacht nodig”
– Celeste Banning –

Rien Hagenaars

Visie

Mensen kunnen verstrikt raken in patronen. Bewustzijnsontwikkeling en onvoorwaardelijke liefde, bieden de gelegenheid om deze patronen in vrijheid te ervaren. Om uiteindelijk het patroon van leven en dood te voltooien.

History

Ik groeide op in een Amsterdams ondernemers gezin. Dit betekende voor mij vrijheid, zelfstandigheid en respect voor de klant. Als registeraccountant (tot 1990) leerde ik de essentie van bedrijfsvoering kennen.

In het beantwoorden van grote bestuurlijke vraagstukken moest mijn ratio ruimte maken voor mijn intuïtie. Ik voelde ‘magie’ in de besturing van een bedrijf. (tot 2001) Geïntrigeerd hierdoor gaf ik mijn carrière een nieuwe wending.

Sindsdien begeleid ik mensen en organisaties bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en bewustzijn. De ‘magie’ die ik eerder had gevoeld is nu omgezet in een bewuste integratie van de fijngevoelige en analytische vermogens waarover ik kan beschikken.

Highlights uit mijn CV

CEO en begeleider Uniovision (15jr)
Algemeen directeur IT bedrijf (2jr)
Interim Manager, Ordina (1jr)
Board of Directors, Motip Dupli Group* (7jr)
Algemeen directeur, De Beer Lakfabrieken* (2jr)
Financieel directeur, Post Holding* (2jr)
Financieel controller, Motip*(3jr)
Registeraccountant,  PWC (tot 1990)

Opleidingen

Intuitief begeleider en Ave Tara (Cemra)
Transformationeel trainer en coach (Orbis)
Registeraccountant (Nivra-Nijenrode)
(in 2007 uitgeschreven als RA)

Rien Hagenaars
+31 6 46832731
rien@uniovision.nl