Bewust Leiderschap Magazine

Editie 3 juni 2017

een productie van Uniovision

In dit nummer:

– Celeste en Rien over: Wat brengt jou hier?

– Juf Annabel en Bewust Leiderschap op Havo 3 en 4

– Feuilleton afl. 3, De weg van niets naar nergens

– Visie op politiek: Formatie en de Vluchtelingendeal

– Column: Op het snijpunt van verstand en gevoel

– Het Netwerk Bewust Leiderschap

Wat brengt jou hier?

31 graden en we rijden over de Autoroute naar Monumentals 2017. Hoe anders is de sfeer van het Franse land. Blauwe lucht, bossen en heuvels met akkers zover het oog reikt. Wat zou zielen bewegen om in Frankrijk geboren te willen worden?

Heb jij je wel eens afgevraagd wat de reden was dat je in Nederland bent geboren? Zou het zo kunnen zijn, dat je met een specifieke intentie in ons ‘kikkerlandje’ bent geland?

Wie zijn oor te luisteren legt bij het nieuws, kan zich verwonderen over het kortetermijndenken dat hier lijkt te overheersen. Trump, May, Den Haag, alsof snelle oplossingen het enige zijn dat telt.

En waag het niet om hiervan af te wijken, want voor je het weet ben je een ‘zorgenkind’, ‘complotdenker’ of ‘vernieler van de kabinetsformatie’. Het lijkt een tijd waarin het dieper nadenken over essentiële vraagstukken naar de achtergrond is verschoven.

Misschien is het wel een bestemming van Nederland, om nieuwe inzichten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld waar het gaat over hoe het is om met veel goed opgeleide mensen in een klein gebied te wonen. De groei van de wereldbevolking is een nogal wezenlijk langetermijnvraagstuk.

Een ding kunnen we je zeggen: dit vraagstuk lijkt in het weidse Franse land waar we nu rijden, niet van een hoge prioriteit.

We wensen je liefs en wijsheid in de komende weken.

Celeste Banning en Rien Hagenaars

Juf Annabel en Bewust Leiderschap op Havo 3 en 4

Ze lijkt zo gewoon, juf Annabel. Een stoere Noord-Nederlandse lerares Frans die lesgeeft aan verschillende groepen op Havo drie en vier. Ze kent de rituelen van haar leerlingen. Te laat komen voor de les, boeken vergeten en appen in de klas.

Ze hoort de verhalen van haar  collega’s. Over hun wanhoop, de onmacht en hun ongewenste autoritaire gedrag. De frustraties van de les- en inspectiebezoeken. Het eindeloze vergaderen en papierwerk. Het verstorende ziekteverzuim en de vervangingen. En ga zo maar door.

zelf herkent ze hier niets van

Ze voelt zich fit, wakker en alert. De relatie met haar leerlingen is luchtig en gebaseerd op vrijheid en leiderschap. Ze is populair, al heeft ze daar geen boodschap aan. Waardering en afwijzing hebben bij haar plaats gemaakt voor erkenning.

De lastigste relatie ervaart ze met haar collega’s. Ze voelt de weerstand en het verlangen wanneer mensen in de lerarenkamer naast haar komen zitten. Ze is eraan gewend.

Is juf Annabel dan een van die geboren wonderleerkrachten? Nee hoor, vroeger was het bij haar ook een chaos in de klas. Annabel heeft haar bewustzijn ontwikkeld. Ze heeft zich de principes van Bewust Leiderschap eigen gemaakt. En daar genieten zij en haar leerlingen nu van.

Wil je meer weten over bewust leiderschap?
https://www.uniovision.nl/bewust-leiderschap/


Aflevering 3 van ons feuilleton:

De weg van niets naar nergens


Schotland

Caoimhe verbaast zich wanneer de mannen in een lachen uitbarsten. Als begeleidster heeft ze al van alles meegemaakt. Maar nog nooit is een groep er in geslaagd, om op dit punt in de training hun ego overeind te houden. De meeste zakenlui hebben zich al lang verloren in een corrupte deal of weerzinwekkende escapade.

Haar intuïtie vertelt haar dat deze mannen niet zijn, als wie ze zich voordoen. Alsof ze hier te maken heeft met mensen voor wie meesterschap over het ego een gegeven is. Haar intentie om een goed programma aan te bieden, nodigt haar uit een volgende verdieping op te zoeken. Ze betreedt nu een niveau van begeleiding, waar ze nog niet eerder met deelnemers op deze Schotse locatie is geweest.

De eerste stap is het lezen van hun energie. Ze vraagt de aanvoerder van de groep of ze mag kijken naar zijn belang bij deze training. De man noemt zijn voor- en achternaam. Caoimhe is even stil. Het lijkt erop dat je hier voor iets anders bent dan waar het programma over gaat, geeft ze hem terug.
De man begint te grijnzen. Je bent goed, geeft hij haar direct terug…

Athene

15.00 Thanasis zit weer achter zijn bureau. De ontmoeting met de jonge studente heeft hem op een idee gebracht. IJverig begint hij de financieringsaanvraag die voor hem ligt te bewerken. Hij verhoogt de aanvraag tot het maximaal toegestane bedrag en zet er met een grijns zijn stempel voor akkoord op.

Enthousiast pakt hij de volgende aanvraag en verhoogt ook deze tot het maximaal haalbare bedrag. En hij verlaagt het rentepercentage met twee punten. Het is zes uur. Hij schuift een stapel met goedgekeurde aanvraagformulieren in het postvak van de procureur generaal.

Tevreden ruimt hij zijn bureau op. De whisky heeft hij deze middag niet aangeraakt. En voor het eerst sinds tijden heeft hij weer het gevoel te leven. Hij loopt naar zijn stamkroeg om een aperitief te gaan halen. Hij schrikt als de studente met de zwarte ogen naast hem op de kruk gaat zitten.

Basel

Orell verzamelt zijn spullen in de kamer achter de grote zaal. Waarom zou iets wat 3000 jaar heeft geduurd nog langer moeten wachten, vraagt hij zich gefrustreerd af. Het is er nu toch tijd voor. Chaya schuift de kamer binnen. Hij begint tegen haar te mopperen. Waar wachten we nog op, zegt hij haar, nog even en dan trekt het grote publiek de informatie uit onze handen.

Geruststellend legt ze haar hand op zijn schouder. Er is nog tijd en wij controleren het web. Dus waar zou jij je druk over maken. En toch zit het hem niet lekker. Zijn belang is te groot om met zo een gemakkelijk antwoord tevreden te zijn.

Het verlangen om met Chaya de confrontatie aan te gaan onderdrukt hij. Precies weet hij het niet, maar hij voelt dat ze veel meer macht heeft dan goed voor hem is. Orell houdt zich in en keert terug naar zijn auto. Hij zet zijn Maserati in beweging en overpeinst de mogelijkheden om een doorbraak te forceren.

Wie kiest voor het ontwikkelen van Bewust Leiderschap kiest voor:

Professionele programma’s vanuit Utrecht en Groningen

Visie op politiek:

14 juni

Wie zijn ziel verkoopt moet op de blaren zitten.

Wie waren het ook alweer die een vluchtelingendeal sloten met een dictator? En wie waren het ook alweer, die vlak voor de verkiezingen in problemen kwamen met diezelfde dictator? En wie zijn het ook alweer die met die andere, nog ‘betrouwbaardere’, Noord Afrikaanse dictators een deal willen sluiten?

Wie 100 jaar geleden een vluchtelingendeal had gesloten met de dictators van toen, zou nu uit de geschiedenisboekjes worden geschrapt. Dus aan wie ligt het eigenlijk dat de kabinetsformatie niet wil lukken?

Waar is de kritische stem van Nederland gebleven? We lijken gemakkelijk in te hakken op de ‘last man standing’. In plaats van het stellen van de echte vragen, aan de hoofdrolspelers die onze ziel verkopen voor kortetermijnsucces.

Wie de echte vragen durft te stellen, kan ook bij de echte antwoorden komen.

Monumentals 2017, een jaarlijkse ontmoeting van bewuste leiders.

Column: Op het snijpunt van verstand en gevoel

Inmiddels hebben we zo’n 800 exemplaren verkocht van ons boekje: ‘Op het snijpunt van verstand en gevoel’.

Het boek gaat over de belevenissen van docent Peter. Aan de hand van zijn ervaringen leggen we uit hoe eenvoudig de antwoorden op veel problemen in het onderwijs eigenlijk zijn.

Voor al die mensen voor de klas, in de klas en de ouders van al die leerlingen die zich regelmatig afvragen of het ook anders kan.

Een coproductie van Anne-Marie Boīng en Rien Hagenaars.

Volg hier de link naar het eboek

Het Netwerk Bewust Leiderschap

Gestaag groeit het netwerk Bewust Leiderschap. Met iedere Fundamentals, Bewust Leiderschap I module 1 leiderschapsprogramma breidt het potentieel van deelnemers zich uit. Ondertussen bouwen we met elkaar lekker door aan de Democratie 2.0 en zien we uit naar de politieke barbecue in Terherne op 7 juli. We zien jullie daar graag.

http://www.netwerkbewustleiderschap.nl/

Wie oog heeft voor de magie van het leven, opent het potentieel van zijn hart.

Copyright © 2017 Uniovision, All rights reserved.


History