Wat is Bewust Leiderschap

Bewust Leiderschap is een vorm van leiderschap, die uitgaat van het bewust kunnen hanteren van de eigen kracht. Het is gebaseerd op handelen vanuit inzicht in de zichtbare en onzichtbare processen die zich afspelen.
Bewust betekent bij ons de volgende zaken:

        • Weten vanuit welke modus je handelt
        • Je energie bewust kunnen besturen
        • Weten wie je bent en wat je bestemming is
        • Je kracht tot in zijn/haar uiterste grenzen kunnen hanteren
        • Weten hoe creatie werk

Leiderschap betekent bij ons je vermogen om in relatie tot anderen en/of situaties te kunnen zien wat er nodig is en hier naar te kunnen handelen.

Is het een systeem?

Bewust Leiderschap ziet er voor ieder mens anders uit. Het begint bij het begrijpen van hoe het menselijk systeem werkt. En dan niet alleen de fysieke maar ook de niet fysieke/ energetische zin. Dus voor ons begint leiderschap bij het zelf bewust kunnen besturen van je eigen systeem.
Wie begrijpt hoe zijn eigen systeem werkt, kan ook beter begrijpen wat zijn gedrag bij andere mensen teweeg brengt. Daarnaast is het belangrijk om op een dieper niveau te weten wie je bent en wat je intentie met dit leven eigenlijk is. Aspecten die nodig zijn om je leiderschap naar buiten toe neer te kunnen zetten.

Bij het neerzetten van je leiderschap wordt je geconfronteerd met andere mensen. Omdat ieder mens uniek is, ontmoet je als leider een uiteenlopend scala aan zichtbare en onzichtbare krachten. Meesterschap over je ego en het kunnen hanteren van je kracht tot aan haar uiterste grenzen, stelt je in staat om als een autoriteit hiertussen te kunnen bewegen.

Waar komt het vandaan?

Bewust Leiderschap is als vorm ontwikkeld door Uniovision.
De oorsprong was een lange zoektocht naar manieren om menselijk gedrag in professionele omgevingen op een pragmatische manier hanteerbaar te maken.
Het is een synthese van enerzijds een rationele bestuurlijke ontwikkeling en anderzijds een intuïtieve gevoelsmatige ontwikkeling. Twee werelden hebben we samengebracht, waarna in 2002 Bewust Leiderschap geboren werd.

Waarbij het eindresultaat van deze ontwikkelingen is, een eigentijds pad dat voert naar verlichting/ persoonlijk meesterschap. Achteraf gezien dus al zo oud als de mensheid.

Wat kan ik ermee?

Na het lezen van voorgaande tekst kun je je voorstellen dat de toepassingsmogelijkheden breed zijn.
Het is een transformatie proces van jezelf, en dat werkt zowel professioneel als in prive door. De focus van de Bewust Leiderschap Academy is de toepassing in een professionele omgeving. Al bieden we ook programma’s die je in privé kunnen ondersteunen.

Het stelt je als individu in staat om vanuit innerlijke rust vorm te geven aan je leven. Je weet wie je bent, je weet wat je wilt en hoe je dat kunt manifesteren.

Bovendien bied het je een krachtige vorm om op formele of informele wijze leiding te geven aan kleine en grote groepen mensen.

Het geeft je de blauwdruk voor innovatieve vormen van samenwerking, organiseren en ondernemen. Met andere woorden, het is een voedingsbron voor nieuwe mogelijkheden.


History