Training en opleiding

het bewustzijn van de begeleider