Intuïtie en Leiderschap

Ze horen bij elkaar

Intuïtie betekent je vermogen om direct te weten wat er nodig is in relatie tot iets buiten je. Leiderschap gaat over je vermogen om te kunnen handelen naar dat wat er nodig is. Ben je de leider van een groep, dan zul je hier vaak gebruik van maken. Maar ook voor de mens als individu is dit essentieel.

Samengevat weet een leid(st)er onmiddellijk wat er nodig is voor zijn/haar groep en kan daar naar handelen.

Heeft iedereen intuïtie?

Ja, ieder mens heeft intuïtie. Het is een van de lagen in het menselijk bewustzijn. Net zoals dat ieder mens van nature een arm heeft, heeft ieder mens van nature intuïtie. Maar, intuïtie kun je niet vasthouden of meten. Daardoor is het een fenomeen geworden waar iedereen van alles over meent te weten. De een noemt het onderbuikgevoel, de ander fingerspitzengefühl, weer een ander heeft het over zijn gevoel en zo verwaait het begrip al snel.

Wanneer kun je spreken van zuivere intuïtie?

De intuïtie is een van de modi van bewustzijn. Je zou dit kunnen vergelijken met de verdiepingen in een flatgebouw van bewustzijn. Intuïtie is dan voor het gemak de zesde verdieping. Op deze verdieping staan denkbeeldig alle middelen die nodig zijn om direct te kunnen zien wat er nodig is. Zuivere intuïtie betekent dat je afgestemd bent, of handelt vanaf deze verdieping.

Het is een vorm van onmiddellijk weten, veel sneller dan de verdieping van het denken.

De intuïtie verschaft op die manier essentiële informatie over wat er nodig is in relatie tot de wereld om je heen. Voor leiders is deze informatie van cruciaal belang. Het stelt je in staat om heel snel en adequaat te kunnen handelen in complexe situaties. Hier wordt het verschil tussen de leider en de manager ( die het meer moet hebben van het denken) zichtbaar.

Dan is er dus ook onzuivere intuïtie?

Het flatgebouw van menselijk bewustzijn/ de modi heeft meer verdiepingen. Wanneer we vanuit andere verdiepingen werken, bijvoorbeeld de tweede van emoties, dan wordt de informatie van de intuïtie daaraan ondergeschikt. Daardoor verliest de informatie tijdens het transport van zes naar twee de informatie haar zuiverheid. In dat geval is de informatie niet meer betrouwbaar.

Mensen die hun intuïtie vanuit hun onderbuik inzetten, maken dus gebruik van onbetrouwbare informatie. Het wordt vertroebeld door hun eigen herinneringen, projecties enzovoorts. Onzuivere intuïtie maakt leiders tot onveilige/ onbetrouwbare leiders.

Hoe zit het dan met het verstand van de leider?

Het menselijk systeem beschikt over twee manieren van informatie verwerking, de rationele en de intuïtieve. Voor bewuste mensen geldt dat zij zich hiervan bewust zijn en in staat zijn om beiden met elkaar samen te laten werken. In de optimale verhouding vullen ze elkaar aan.

Wat kan ik ermee?

De samenwerking van verstand en intuïtie versterkt je functioneren. Dit geldt langs zowel de rationele- als langs de gevoels-as. Anders gezegd de as van de technische aspecten en de as van de menselijke aspecten komen op die manier bij elkaar. Daardoor ontstaat een synergetische lijn, die een grotere vrijheid van bewegen mogelijk maakt.

Andersom hebben leiders er soms mee te maken dat de structuren of groepen waarmee ze werken erg groot zijn. Daardoor zijn ze rationeel niet meer te volgen en analyseren. Ze gaan het menselijk verstand te boven.

Intuïtie heeft daar geen last van. Het maakt gebruikt van het veel snellere en verder vertakte energetische informatiesysteem van de mens.

Daardoor dirigeert het je moeiteloos precies naar die plek waar je aandacht op dat moment het hardste nodig is.

Uniovision is onderdeel van het Uniovision-5DBC concept. En we doen nog veel meer. Zo organiseren we buitenlandse reizen, hebben we een uitgebreide online nieuwssite, hebben we een zakelijk programma en een particulier programma.