Begeleider niveau 2

BEGELEIDEN BEGINT MET LEIDING NEMEN OVER JE EIGEN SYSTEEM

Het menselijk bewustzijn kun je vergelijken met een ‘flatgebouw’. Op iedere verdieping, ervaar je het leven op een andere manier. Onbewust switchen we de hele dag van de ene naar de andere verdieping.  Leiderschap vraagt om bewust kiezen, van waaruit je wilt handelen.

In dit tweede deel ontwikkel je inzicht en vrijheid in het werken met jouw ‘modi van bewustzijn’. Stap voor stap volgen we deze, om te begrijpen wat ze betekenen en doen met je gedrag. Vanuit dit inzicht in jezelf, groeit ook de herkenning bij anderen. Essentiële know-how, voor wie anderen wil begeleiden. Daarbij is het begrijpen van de modi voor begeleiders extra belangrijk. Omdat dit aspect een van de sleutelfactoren is in de vraag of hetgeen je doet ‘zuiver’ is.

Van onbewuste naar bewuste wil

Bewust handelen betekent niet dat je nadenkt over wat je doet. Bewust handelen betekent dat je bent afgestemd vanuit een ‘bewuste modus’. Voor de meeste mensen geldt dat zij handelen vanuit hun onbewuste wil. Het resultaat is een sterk reagerend gedrag, wat vaak uitmondt in vraagstukken van macht en onmacht, onrust en vermoeidheid.

Begeleider niveau 2, biedt je de gelegenheid om te groeien naar het handelen vanuit de ‘bewuste wil’. Daardoor ontstaat er meer rust in je gedrag, ervaar je meer harmonie met je omgeving en groeit je uitstraling. Bovendien wordt het gemakkelijker om met emoties om te gaan, zonder deze ‘uit te hoeven leven’. Tevens voeren veel van de thema’s die je als begeleider bij cliënten tegenkomt, terug naar gebeurtenissen die plaatsvonden vanuit de onbewuste wil.

En ontdekken hoe modi je gedrag bepalen.

In Begeleider niveau twee nemen we je mee op ontdekking langs de verschillende ‘modi van bewustzijn’. Een essentiële verrijking van je inzichten over de werking van menselijk gedrag.

Dit betekent, laag voor laag, zicht krijgen op hoe jij de werkelijkheid kunt ervaren, wat wel en wat niet van jou is en hoe dat laatste kan worden getransformeerd. Dit biedt je de gelegenheid om te verschuiven van leven vanuit onbewuste naar bewuste wil.

Het stelt je in staat meer grip te krijgen op je emoties, zodat je er met meer vrijheid mee om kunt gaan. Het vergroot je vermogen om zuiver te werken met je intuïtie. En nog veel meer…   Met iedere laag die je verkent, kun je dieper doordringen tot de essentie van wie je bent.

Onze boekenlijst ondersteunt

_____ herinneringen van essenen celestijnse belofte 

de ontwikkeling van je bewustzijn
langs een brede scope

De inhoud van Begeleider niveau 2

De inhoud van het programma is natuurlijk veel uitgebreider dan we hier kunnen beschrijven, maar we lichten er graag een aantal belangrijke onderwerpen uit.

Emoties en gevoel
Steeds meer mensen lopen rond met bijzondere vormen van gevoeligheid. Om dit voor je te laten werken, is het bewust kunnen hanteren van emoties essentieel. Toch zijn emoties voor veel mensen een beladen onderwerp. Daarom begeleiden we je op een krachtige en luchtige wijze, bij het comfortabel vormgeven van de werking van emoties in jouw systeem.

Polariteiten
Polariteiten zien we overal in de wereld om ons heen: licht en donker, macht en onmacht, samen en alleen. Het zijn schijnbare tegenstellingen, die omwille van elkaar bestaan. Dus ze vormen een geheel en maken de evolutie mogelijk. Daarbij kun je als mens kun in de polariteiten verstrikt raken of er bewust gebruik van maken. Dat maakt vaak het verschil tussen ‘leven en overleven’. Waarbij vrijheid betekent dat je bewust gebruik kunt maken van de polen. Hierbij doe je nieuwe inzichten op, waarmee de ‘spanwijdte’ van je kracht enorm kan worden vergroot.

Observeren en waarnemen
De hoogste lagen van het menselijk bewustzijn gaan over het her-inneren, van wie je werkelijk bent.  Daarin kun je zuiver observeren zonder oordeel, zodat je naar dingen kunt kijken en verbanden in een groter perspectief kunt zien. Hierbij komt het ‘helder weten’ beschikbaar. Een modus die vaak wordt verward met het begrip ‘verlichting’.

Doelbewust creërende intenties
Jezelf vertrouwd maken met een nieuwe wijze van creatie, loopt als een rode draad door het programma. Daarbij ben je in staat om zelf de reikwijdte van je kracht te ontdekken en bewust te leren hanteren. Waardoor je niet langer afhankelijk bent van de ‘goede raad’ van anderen.

De kracht van onvoorwaardelijke liefde

Het fenomeen liefde wordt vaak geassocieerd met ‘lief doen’ en ‘lief zijn’. Tijdens Bewust Leiderschap kun je ervaren waar onvoorwaardelijke liefde echt over gaat. En neem van ons gerust aan dat hier niets ‘zweverig’s’  in zit. Vaak ontmoeten we begeleiders door wie dit als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren. Toch zien we vaak dat vanuit het ‘verlangen om te helpen’, de onvoorwaardelijkheid eruit gaat. Daarmee verliest een cliënt zijn vrijheid en is de kans groot dat de begeleider na een tijd uitgeput raakt.

Intuïtie en innerlijk weten
Afgestemd vanuit de modus van intuïtie kun je de dingen zien in hun essentie. Hierbij leer je om de informatie die je ziet, weet, voelt of op een andere manier ontvangt, zuiver om te zetten in een begrijpelijke taal voor jezelf en anderen. Hierdoor groeit niet alleen je intuïtie, je durft er ook meer en meer op te vertrouwen.

Een avontuur waarin je nieuwe mensen zult ontmoeten

Vreemden die een gemeenschappelijke ‘drive’ met je delen. Allen zijn ze op zoek naar de magie en sleutels van het leven. Een ervaring waarin vaak oude verbanden tevoorschijn komen en nieuwe vriendschappen worden gesloten.

Het ontwikkelen van je vermogen tot Begeleiden, is in essentie een individueel proces. Ieder mens is uniek en behoeft een eigen wijze van begeleiding. Wat voor de ene persoon werkzaam is, kan voor de ander als een raadsel werken.

En toch begeleiden we mensen in onze opleiding groepsgewijze. Dat kan omdat het theoretische kader voor iedereen hetzelfde is. Het menselijke systeem werkt voor ons allemaal hetzelfde. Je ‘doet je eigen ding’ en ziet hoe ook anderen, met hetzelfde systeem ‘hun eigen ding doen’. Waardevol, omdat het uitwisselen van inzichten bijdraagt aan het vergroten van je bewustzijn. Bijzondere momenten, waarbij vaak veel wordt gelachen.

Wie deel wil nemen aan de begeleiders opleiding, kan deel uitmaken van een groep waarin mensen de gewone variant van Bewust Leiderschap volgen. Dankzij het individuele karakter van het programma gaat dit prima samen. Daarbij kan het je kennis verbreden en kun je een wat intensievere begeleiding verwachten, dan de overige deelnemers.

Het programma en de begeleiding

Begeleider niveau 2 bieden we aan in een dagprogramma en in een avondprogramma. Daarin wisselen uitleg en ervaringsgerichte opdrachten elkaar af.  Het programma wordt ondersteund met een uitgebreid werkboek, oefenopdrachten en een ondersteunende literatuurlijst.

Het dagprogramma bestaat uit twaalf lesdagen, met een tussenpoos van vier weken. Het avondprogramma bestaat uit drie lesavonden per maand. In beide gevallen duurt het programma een jaar. We bieden het op werkdagen aan, op onze locaties in Utrecht en Groningen.

Het programma wordt begeleid door een van onze begeleiders en groepen bestaan uit minimaal vier en maximaal acht deelnemers.

Het certificaat dat je ontvangt geeft je toegang tot het vervolgprogramma Begeleider niveau 3.
Om aan dit tweede deel te kunnen meedoen, is het certificaat van begeleider niveau 1 of inschrijving voor de eerst komende versie van niveau 1 een voorwaarde.

Wil je deelnemen

Wat is de benodigde investering?

Een goede prijs ondersteunt je ontwikkeling. Niet te hoog, want dan stap je het pad niet op. Niet te laag, want dan stap je er bij weerstand zomaar weer af. Daarom bepalen we onze prijzen op een nieuwe manier. We noemen het 5DBC en via deze link lees je er meer over.

Een optie nemen

Wanneer je enthousiast bent, nog wat tijd nodig hebt en toch alvast een plek wilt reserveren dan kun je (onderaan deze pagina) een optie nemen:

Direct aanmelden

Je kunt direct inschrijven met het onderstaande formulier. (onderaan deze pagina):

We heten je graag van harte welkom.

Céleste Banning en Rien Hagenaars

Begeleider niveau -2- overdag

les 1les 2les 3les 4les 5les 6les 7les 8les 9les 10les 11les 12
start: Utr10 jan7 feb7 mrt4 apr2 mei30 mei27 juni25 juli22 aug12 sept17 okt14 nov
start: Gron9 jan6 feb6 mrt3 apr1 mei29 mei26 juni10 juli21 aug25 sept23 okt13 nov
start:7 feb7 mrt4 apr2 mei30 mei27 juni22 aug12 sept17 okt14 nov12 dec9 jan
start:5 mrt4 apr16 apr28 mei28 juni20 aug10 sept15 okt12 nov10 dec9 jan4 feb
start:4 juni2 juli27 aug24 sept22 okt18 nov17 dec14 jan10 feb10 mrt7 apr5 mei

Uniovision is onderdeel van het Uniovision-5DBC concept. En we doen nog veel meer. Zo organiseren we buitenlandse reizen, hebben we een uitgebreide online nieuwssite, hebben we een zakelijk programma en een particulier programma.